Гарантія якості

Важливою ділянкою у виробництві якісних молочних продуктів являється лабораторний контроль. Вимірювальна виробнича лабораторія забезпечує контроль за фізико-хімічними та мікробіологічними показниками:
- поступаючої сировини;
- готової продукції:
- по ходу технологічного процесу виробництва продукції;
- допоміжних матеріалів;
- пакувальних матеріалів;
- контроль санітарного стану виробництва.
Лабораторія обладнана всим необхідним лабораторним обладнанням та приладами для провеедення фізико-хімічних та мікробіологічних досліджень, забезпечена нормативними документами та хімреактивами і посудом. Свідоцтво про атестацію вимірювальної виробничої лабораторії є70ј-94-10, видане 05.10.2010 року і чинне до 05.10.2014. кожна партія молочної продукції, що виготовляється , контролюється від поступаючої сировини, по ходу технологічного процесу і на протязі всього терміну зберігання, з метою забезпечення гарантованої якості продукції та відповідності її нормативній документації. На підставі результатів проведених аналізів проводяться коригуючі дії, спрямовані на усунення причин виявлених недоліків та з метою вдосконалення технології виробництва. За показниками безпеки та на вміст √ћќ вся продукція контролюється атестованими лабораторіями і відповідає допустимим рівням, згідно нормативної документації. Висновки державної санітарно-епідеміологічної еспертизи є на всі види продукції, згідно асортиментного переліку, дійсні на термін дії нормативних документів. Сертифікати відповіджності є на серійне виробництво продукції: масла солодковершкового "Обухівського" 72.5%, 73%, 82.5% загального жиру.

Перейти до фотографії :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12